Ruimte voor Leven gaat circulair

Ruimte voor Leven onderschrijft het manifest “wij gaan circulair” dat is opgesteld door de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten. Om grondstof voorraden niet uit te putten en de aarde niet langer te vervuilen is het nodig om circulair te bouwen. Dit houdt in dat er geen afval meer is en ieder product, materiaal of grondstof opnieuw ingezet wordt in een technische of natuurlijke kringloop. Circulair bouwen betreft niet alleen het gebruik van bouwmaterialen, maar ook het gebruik van energie, lucht en water. Kijk voor het hele manifest op: https://www.bna.nl/programmas/duurzame-ontwikkeling/wij-gaan-circulair/

Vijf principes van circulair bouwen

1.    Materialen zijn niet langer eindig maar behouden een restwaarde en kunnen opnieuw ingezet worden in een technische of natuurlijke kringkoop.

2.    De natuur is de inspiratiebron omdat alles in de natuur circulair is.

3.    Bouwwerken worden zo ontworpen dat ze flexibel en aanpasbaar zijn.

4.    Bouwwerken worden zoveel mogelijk gemonteerd in afzonderlijke componenten, zodat ze ook weer goed en veilig gedemonteerd kunnen worden.

5.    De materialen die worden gebruikt zijn niet giftig en zorgen voor een gezonde leefomgeving.

wilt u een circulair ontwerp

neem voor een vrijblijvende afspraak contact op: stuur mij een email, of bel mij op nummer 06 5060 6842