Werkwijze

Maatwerk in ontwerp en begeleiding
Als opdrachtgever wilt u graag een uniek ontwerp. Om tot een goede oplossing te komen is maatwerk nodig, zowel voor het ontwerp als de begeleiding. Als architect stem ik mijn werkzaamheden geheel af op uw wensen en omstandigheden. Ik kan een ontwerp voor u maken, maar ook het gehele proces voor u begeleiden. In grote lijnen zijn mijn werkzaamheden in de onderstaande stappen te verdelen.

1.    Informatief gesprek. Dit gesprek heeft tot doel om nader kennis te maken en te bekijken of mijn ideeën aansluiten bij uw wensen en budget. We bespreken uw wensen, ambities en mogelijkheden. Verder kan ik antwoord geven op vragen die er op dat moment bij u leven. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Ik kom graag naar u toe, maar u bent uiteraard ook welkom bij mij op kantoor.

2.    Voorlopig ontwerp. Op basis van uw wensen, de situatie, het bestemmingsplan en uw budget maak ik een ontwerp met een kostenraming op kentallen. Het ontwerp wordt gemaakt in goed overleg met u als opdrachtgever en kan tevens gebruikt worden voor vooroverleg met welstand of monumentenzorg.

3.    Definitief ontwerp. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt in technische tekeningen, inclusief materiaalkeuze en een plan voor de installaties. Dit wordt vastgelegd in tekeningen en een technische omschrijving. In dit stadium wordt ook een constructeur en een energieadviseur geraadpleegd en wordt het plan getoetst aan het bouwbesluit. Op basis hiervan kan een vergunningaanvraag kan worden aangevraagd.

In de fase van het definitief ontwerp wordt tevens een offerte bij één of meerdere aannemers opgevraagd. Door in een vroegtijdig stadium een aannemer bij het proces te betrekken wordt gebruik gemaakt van zijn expertise en is er in een vroeg stadium meer zekerheid over de bouwkosten.

4.    Werktekeningen. Afhankelijk van de afspraken met de aannemer worden er werktekeningen gemaakt of gecontroleerd.

5.    Project en bouwbegeleiding. Afhankelijk van de omstandigheden en de wensen van de opdrachtgever kan het bouwproces meer of minder intensief begeleid worden.

6.    Interieur ontwerp. Indien gewenst kunnen ook ontwerpen en tekeningen gemaakt worden voor specifieke interieur onderdelen zoals bijvoorbeeld meubels, keukens en tegelpatronen.

wilt u weten hoe ik werk en wat ik voor u kan doen

neem voor een vrijblijvende afspraak contact op: stuur mij een email, of bel mij op nummer 06 5060 6842