Visie

Mens en zijn natuurlijke leefomgeving

De naam Ruimte voor Leven verwoordt heel beknopt mijn visie. In deze visie staat de mens en zijn natuurlijke leefomgeving centraal. Architectuur gaat over het creëren van ruimten die gezond en inspirerend zijn om in te wonen, te werken en te leven. Ruimten komen op een organische manier tot stand en worden bepaald door hun functie, hun onderlinge samenhang en de samenhang met de omgeving. Licht, akoestiek, kleur en materiaalgebruik hebben daarbij een belangrijke invloed op de beleving van de ruimte.

De mens is onverbrekelijke verbonden met zijn natuurlijke leefomgeving en maakt daar zelf ook deel van uit. Het behoud van de natuur en de natuurlijke leefomgeving is daarom van belang voor het behoud van de mens zelf. Daarnaast is de natuur ook een prachtige inspiratie bron. Alles in de natuur maakt deel uit van een eeuwig durende kringloop. Met uitzondering van de laatste 150 jaar, werd sinds mensenheugenis gebouwd in balans met de natuur, met natuurlijke materialen en natuurlijke principes voor verwarming, koeling en ventilatie.

Circulair en ecologisch bouwen

Om onze leefomgeving te behouden en te voorkomen dat onze grondstoffen opraken is het noodzakelijk om circulair te bouwen, net zoals alles in de natuur circulair is. Daarbij worden grondstoffen, materialen en gebouwen hergebruikt, zodat er geen afval meer is. Dat kan in een technische of natuurlijke kringloop. Het gaat daarbij niet alleen om bouwmaterialen, maar ook om het gebruik van energie, lucht en water.

Alles wat me maken en gebruiken moet goed zijn voor onze natuurlijke leefomgeving en dus ook gezond zijn voor ons als mens. Door innovatieve oplossingen op de juiste wijze te combineren met biobased materialen en natuurlijke principes creëren we niet alleen een volhoudbare, maar ook een gezonde leefomgeving.

wilt u weten hoe ik mijn visie in de praktijk breng

neem voor een vrijblijvende afspraak contact op: stuur mij een email, of bel mij op nummer 06 5060 6842