Visie

Ruimte voor Leven

In de visie van Ruimte voor Leven staat de mens en zijn leefomgeving centraal. Architectuur gaat over het creëren van ruimten die gezond en inspirerend zijn om in te wonen, te werken en te leven. Daarbij ligt de focus op ruimtelijke kwaliteit, een gezonde leefomgeving en milieuvriendelijk bouwen.

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimten worden niet alleen bepaald door hun vorm, maar ook door de organische manier waardoor ze tot stand komen, waarbij hun functie, hun onderlinge samenhang en de samenhang met de omgeving en belangrijke rol spelen. De relatie met een groene, natuurlijke omgeving verhoogt de kwaliteit van de ruimte. Licht, akoestiek, kleur en materiaalgebruik hebben tevens een belangrijke invloed op de beleving van de ruimte.

Gezonde leefomgeving

De mens is onverbrekelijke verbonden met zijn natuurlijke leefomgeving. Het behoud van de natuur en de natuurlijke leefomgeving is daarom van belang voor het behoud van de mens zelf. Ecologisch bouwen is een combinatie van zowel gezond als milieu vriendelijk bouwen. Het toepassen van natuurlijke materialen is goed voor het milieu en het draagt bij aan het creëren van een gezond binnenklimaat. Het realiseren van een groen omgeving in en rond een gebouw draagt bij aan een gezonde leefomgeving.

Milieuvriendelijk bouwen

Om onze leefomgeving te behouden en te voorkomen dat onze grondstoffen opraken is het noodzakelijk om circulair te bouwen, net zoals alles in de natuur circulair is. Daarbij worden grondstoffen, materialen en gebouwen hergebruikt, zodat er geen afval meer is. Dat kan in een technische of natuurlijke kringloop. Het gaat daarbij niet alleen om bouwmaterialen, maar ook om het gebruik van energie, lucht en water.

wilt u weten hoe ik mijn visie in de praktijk breng

neem voor een vrijblijvende afspraak contact op: stuur mij een email, of bel mij op nummer 06 5060 6842