basisschool de Spoorzoeker

Basisschool de Spoorzoeker is gebouwd naar aanleiding van een prijsvraag. Het betreft een basisschool met 14 klassen en een peuterspeelzaal in de Spoorwijk van Den Haag. Door een lineaire opzet van het gebouw en een draagstructuur van kolommen is de school zeer flexibel in te delen. Door deze flexibele opzet van het gebouw kan in verloop van de tijd een deel van de school ingericht worden voor andere functies.

Alle lokalen liggen aan één kant van de centrale gang, langs de relatief rustige straat. Omdat dit ook de noordkant van het gebouw is, hoeven de lokalen niet van zonwering voorzien te worden. Aan de andere kant van de gang liggen de bijzondere ruimten en voorzieningen. Aan deze kant liggen ook de verschillende toegangen van de school, die direct uitkomen op het schoolplein. Het schoolplein wordt afgesloten van de straat door een poort, waardoor buiten schooltijd het plein niet toegankelijk is. Het schoolplein ligt in tegenstelling tot de lokalen op het zuiden. Dit project heb ik ontworpen met architect Tjaarda Mees.

wilt u weten wat Ruimte voor Leven voor u kan doen

neem voor een vrijblijvende afspraak contact op: stuur mij een email, of bel mij op nummer 06 5060 6842